Η πληροφόρηση|επικοινωνία με την Αναρχική Πολιτική Οργάνωση|Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων γίνεται τόσο μέσω του mail: anpolorg@gmail.com όσο και μέσω των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή.

Το όνομά σας (απαραίτητο)

Το email σας (απαραίτητο)

Θέμα

Το μήνυμά σας

captcha