1. Ποιοι είμαστε

Είμαστε αναρχικοί, μέρος του ευρύτερου κοινωνικού, ταξικού και επαναστατικού κινήματος, των εκμεταλλευομένων και των καταπιεζόμενων. Αγωνιζόμαστε για την κοινωνική απελευθέρωση μέσω της κοινωνικής επανάστασης. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο πυρήνας του κοινωνικού ζητήματος βρίσκεται στον ιεραρχικό, εξουσιαστικό και εκμεταλλευτικό τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας από το κράτος και το κεφάλαιο, και τις σχέσεις εκμετάλλευσης και καταπίεσης που παράγει.

Αναγνωρίζουμε την αναγκαιότητα ενός άλλου μοντέλου οργάνωσης των αναρχικών, και σκοπός αυτής της οργανωτικής μας προσπάθειας είναι η δημιουργία μιας δομής που θα ενισχύσει και θα δυναμώσει τον αγώνα για την κοινωνική αυτοδιεύθυνση με βάση κοινά συμφωνημένους πολιτικούς στρατηγικούς στόχους.

Αγωνιζόμαστε για την κοινωνική επανάσταση εμπνεόμενοι από την πλούσια ιστορία των κοινωνικών και ταξικών κινημάτων που διεκδίκησαν και πάλεψαν για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Ο αγώνας μας εμπνέεται από τη συμβολή και την παρουσία των αναρχικών μέσα στα επαναστατικά κινήματα, από την Παρισινή Κομμούνα ως το Σικάγο και από το κίνημα των Μαχνοβιτών και την ισπανική επανάσταση ως το σήμερα.

Αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική επανάσταση ως μια διαρκή διαδικασία σύγκρουσης, ανταγωνισμού και ανατροπής των κυρίαρχων δομών, σχέσεων και μηχανισμών της εξουσίας από τις χειραφετητικές και τις από τα κάτω οργανωμένες κοινωνικές, ταξικές αντιστάσεις, στην κατεύθυνση της κοινωνικής απελευθέρωσης, της αναρχίας και του ελευθεριακού κομμουνισμού. Ως μια διαρκή διαδικασία οικοδόμησης κοινωνικών σχέσεων στη βάση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας. Θεωρούμε ως προϋπόθεση για την κοινωνική επανάσταση την ανάπτυξη, τη μαζικοποίηση και οργάνωση τόσο των ευρύτερων συλλογικών και οριζόντιων κοινωνικών και ταξικών αγώνων των εκμεταλλευόμενων όσο και του αναρχικού κινήματος. Στοχεύουμε στην προώθηση και τη μέγιστη διάχυση και επιρροή των επαναστατικών, αντιεξουσιαστικών και ελευθεριακών ιδεών και πρακτικών μέσα σε αυτούς τους αγώνες.

Οι σκοποί και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να τους πετύχουμε είναι αδιαχώριστοι. Συμφωνούμε με την αναρχική θέση πως ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα, αντίθετα κάθε σκοπός φέρει και τα μέσα του, ενώ τα ίδια τα μέσα δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Για την επίτευξη του σκοπού μας είναι αξιακό τα μέσα που χρησιμοποιούμε να βρίσκονται σε συμφωνία με αυτόν. Ο σκοπός καθορίζει το φάσμα των μέσων, αλλά και τα μέσα προεικονίζουν τον σκοπό.

Η αντίληψή μας για την κοινωνική επανάσταση είναι διεθνιστική. Αφορά την απελευθέρωση του συνόλου της παγκόσμιας κοινότητας, χωρίς αυτό να προϋποθέτει την ταυτόχρονη πραγμάτωσή της σε όλο τον κόσμο. Η κοινωνική επανάσταση για εμάς είναι μια διαδικασία που τείνει προς τη διαρκή χειραφέτηση κάθε επιμέρους κοινότητας και ατόμου. 

  1. Ενάντια σε τι παλεύουμε

Ενάντια στο κράτος γιατί αποτελεί τον φορέα που επιβάλλει, αναπαράγει, διαιωνίζει και εκφράζει τις εξουσιαστικές και εκμεταλλευτικές σχέσεις. Γιατί επιχειρεί να καθορίζει, να ελέγχει και να διαμεσολαβεί κάθε λειτουργία της κοινωνικής ζωής. Είμαστε ενάντια στην ιεραρχική-εξουσιαστική δόμηση της κοινωνίας, τους θεσμούς και τους μηχανισμούς αντιπροσώπευσης, καταστολής, αστικής δικαιοσύνης και εγκλεισμού. Αγωνιζόμαστε για τη συνολική ανατροπή του κράτους και των θεσμών του και απορρίπτουμε κάθε λογική διαχείρισης ή συνδιαχείρισής του. Είμαστε αντίθετοι σε κάθε είδους διαχωρισμένη εξουσία, όποια μορφή και να παίρνει, όπως, για παράδειγμα, το εργατικό κράτος. Η άρνηση συμμετοχής στις εκλογές του αστικού πολιτικού συστήματος (εθνικές, τοπικές) είναι αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής μας θεώρησης. 

Ενάντια στον καπιταλισμό. Είμαστε ενάντια στον καπιταλισμό και στις επιβαλλόμενες κοινωνικές και πολιτικές σχέσεις που βασίζονται στην ταξική διαίρεση της κοινωνίας. Ενάντια στα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης που βασίζονται στη μισθωτή εργασία, στις σχέσεις εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και στη λεηλασία του φυσικού κόσμου. Η εναντίωσή μας στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα και στους διακρατικούς θεσμούς κυριαρχίας (οικονομικούς, πολιτικούς, στρατιωτικούς) εμπεριέχει και την εναντίωσή μας στους πολέμους και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και επεμβάσεις που αυτοί διεξάγουν για τον έλεγχο της φύσης και των κοινωνιών, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την πλευρά μας αγωνιζόμαστε για την ανάπτυξη και διασύνδεση διεθνιστικών ταξικών και κοινωνικών αντιστάσεων, για τη μετατροπή του κάθε εθνικού/κρατικού πολέμου σε πόλεμο των εκμεταλλευόμενων ενάντια στους εκμεταλλευτές τους. 

Ενάντια στις διακρίσεις και τις ανισότητες. Ο αγώνας ενάντια σε κάθε διαχωρισμό που παράγει σχέσεις εξουσίας και εκμετάλλευσης (π.χ. εθνικό, θρησκευτικό, φυλετικό, έμφυλο) είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον αγώνα μας ενάντια στο κράτος και τον καπιταλισμό. Αγωνιζόμαστε για την αλλαγή των κοινωνικών σχέσεων και συνειδήσεων, καθώς και ενάντια στην αναπαραγωγή των κυρίαρχων προτύπων στο κοινωνικό πεδίο. 

Ενάντια στον ρεφορμισμό. Ανταγωνιζόμαστε κάθε ρεφορμιστική αντίληψη και απορρίπτουμε κάθε ρεφορμιστικό πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης του υπάρχοντος συστήματος εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Τέτοιες αντιλήψεις που προωθούν την ταξική συνεργασία και την κοινωνική ειρήνη, και δεν θίγουν τον πυρήνα του κοινωνικού προβλήματος, δηλαδή την εξουσιαστική και εκμεταλλευτική φύση του επιβαλλόμενου τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας, καλλιεργούν αυταπάτες για τον εξανθρωπισμό του υπάρχοντος. Λειτουργούν αποπροσανατολιστικά και ανασταλτικά στην ανάπτυξη χειραφετημένων και επαναστατικών αγώνων στην κοινωνική βάση που να εκφράζουν τις ανάγκες και τους πόθους των εκμεταλλευόμενων για την ατομική και κοινωνική απελευθέρωση. 

  1. Τι κοινωνία θέλουμε και με βάση ποιο αξιακό πλαίσιο

Ο αγώνας μας στοχεύει στη δημιουργία μιας αταξικής ακρατικής κοινωνίας, οριζόντια οργανωμένης και αυτοδιευθυνόμενης. Επιδιώκουμε την κοινοκτημοσύνη των μέσων παραγωγής και των παραγόμενων αγαθών. Η κοινωνία που προτάσσουμε βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης και της ελευθερίας. Ο τρόπος που θα φτάσουμε στην κοινωνία αυτή είναι η κοινωνική επανάσταση, που θα καταργήσει όχι μόνο την εκμετάλλευση και την καταπίεση ανθρώπου από άνθρωπο αλλά θα βάλει επίσης τέλος στη λεηλασία της φύσης και θα επιτρέψει σε όλους και σε όλες μας την ελεύθερη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, με στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη του ανθρώπου. Ο όρος που μπορεί να εκφράσει το πρόταγμα που έχουμε γι’ αυτό τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι ο αναρχικός κομμουνισμός. Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο αυτό εννοούμε μια κοινωνία που θα λειτουργεί σε καθεστώς γενικευμένης αυτοδιεύθυνσης. Ο καθένας θα μπορεί να έχει αυτά που χρειάζεται, προσφέροντας μέσα στην κοινότητα αυτά που μπορεί. Μπορεί να υπάρξει πραγματική ατομική ελευθερία για όλους, όταν υπάρχει κοινωνική και πολιτική ισότητα, και μπορεί να υπάρξει αυτή η ισότητα, όταν υπάρχει κοινωνική και ατομική ελευθερία.