Ενημέρωση εν όψει του Ιδρυτικού Συνεδρίου της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης

0
3034

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Α.Π.Ο.

Μετά το τέλος του προσυνεδριακού διαλόγου και ενόψει του συνεδρίου, δημοσιεύουμε ολόκληρη την πρόταση του καταστατικού (Αρχές, Θέσεις, Στόχοι, Δομή) που θα κατατεθεί προς επικύρωση στο επικείμενο συνέδριο. Στα μέσα Οκτώβρη θα πραγματοποιηθούν τρεις ανοιχτές πολιτικές εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Αθήνα για την παρουσίαση του καταστατικού και την ενημέρωση για το ιδρυτικό συνέδριο της αναρχικής πολιτικής οργάνωσης.

Όσες αναρχικές συλλογικότητες ενδιαφέρονται για αμεσότερη και περαιτέρω ενημέρωση μπορούν να επικοινωνήσουν στο anpolorg@gmail.com ώστε να γίνουν από κοντά ενημερώσεις στις συνελεύσεις των ομάδων από εκπροσώπους των συλλογικοτήτων που καλούν στο συνέδριο.

Σε περίπτωση που κάποια ομάδα επιθυμεί τη διεξαγωγή ανοιχτής εκδήλωσης- ενημέρωσης στην πόλη της θα πρέπει να ενημερώσει ως τις 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να υπάρχει ο χρόνος να κριθεί εάν υπάρχουν οι δυνατότητες για την πραγματοποίησή της.

Συμμετοχή στο συνέδριο της αναρχικής πολιτικής οργάνωσης

Το Συνέδριο της Α.Π.Ο. θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 7-8 Νοέμβρη. Σε αυτό μπορούν να συμμετάσχουν ισότιμα σε όλες τις διαδικασίες του αναρχικές συλλογικότητες που αποδέχονται και δεσμεύονται στα 7 σημεία πλαίσιο που αποτέλεσαν την πολιτική συμφωνία εκκίνησης της διαδικασίας για τη συγκρότηση της οργάνωσης και επίσης αποδέχονται και δεσμεύονται πάνω στην πρόταση Καταστατικού που αποτέλεσε το τελικό προϊόν του προσυνεδριακού διαλόγου και κατατίθεται προς επικύρωση στο συνέδριο. Οι τοποθετήσεις πάνω στο Καταστατικό των συλλογικοτήτων που τελικά θα πλαισιώσουν το οργανωτικό εγχείρημα θα καταγραφούν στα πρακτικά. Οι όποιες αλλαγές, προσθήκες, διορθώσεις, θα προταθούν πάνω στο καταστατικό θα αποτελέσουν το υλικό με βάση το οποίο προσυνεδριακά θα συζητήσουν οι ομάδες- μέλη της αναρχικής πολιτικής οργάνωσης εν όψει του επόμενου συνεδρίου (έναν χρόνο μετά) όπου και θα επικυρωθεί η όποια τροποποίησή του.

Δήλωση συμμετοχής στο συνέδριο από αναρχικές συλλογικότητες μπορεί να γίνει στο mail anpolorg@gmail.com, ώστε να σταλεί και το πλήρες πρόγραμμα του συνεδρίου. Επίσης, την πρώτη ημέρα του συνεδρίου μπορούν να συμμετάσχουν αναρχικές συλλογικότητες ως παρατηρήτριες στις ολομελειακές διαδικασίες του δηλώνοντας τη διάθεσή τους αυτή στο παραπάνω mail.

*Σε αυτές τις ολομελειακές διαδικασίες οι ομάδες που συμμετέχουν ως παρατηρητές, εφόσον το επιθυμούν, θα μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους έναν συγκεκριμένο χρόνο να τοποθετηθούν τόσο σε σχέση με το εγχείρημα της αναρχικής πολιτικής οργάνωσης όσο και πάνω στην πολιτική και κοινωνική συγκυρία, ωστόσο οι πιθανές τοποθετήσεις τους δεν θα συμπεριληφθούν στην πολιτική διακήρυξη της Α.Π.Ο.