Η πληροφόρηση|επικοινωνία με την Αναρχική Πολιτική Οργάνωση|Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων γίνεται τόσο μέσω του mail: anpolorg@gmail.com όσο και μέσω των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή.

[contact-form-7 id=”582″]