Η πληροφόρηση|επικοινωνία με την Αναρχική Πολιτική Οργάνωση|Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων γίνεται τόσο μέσω του mail: anpolorg@gmail.com όσο και μέσω των ομάδων που συμμετέχουν σε αυτή.

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    Θέμα

    Το μήνυμά σας

    captcha