Στρατηγικοί στόχοι

 

 1. Δημιουργία ελευθεριακού, επαναστατικού, ταξικού κινήματος

Δίχως την οργάνωση ενός μαζικού ελευθεριακού, επαναστατικού, ταξικού κινήματος οι καταπιεσμένοι δεν μπορούν να αντιπαρατεθούν στους καταπιεστές τους με όρους ικανούς να δώσουν προοπτική νίκης. Αυτό το κίνημα είναι το συλλογικό υποκείμενο αντεπίθεσης στον πόλεμο των αφεντικών και ταυτόχρονα φορέας ενός υπαρκτού κόσμου αλληλεγγύης και ισότητας. Προϋπόθεση για την κοινωνική επανάσταση είναι η δημιουργία ενός πλατιού, μαχητικού και αυτοοργανωμένου κοινωνικού και ταξικού κινήματος, οργανικό μέρος του οποίου επιδιώκει να αποτελεί η Αναρχική Πολιτική Οργάνωση. Ένα τέτοιο κίνημα προετοιμάζει μέσα από τη λειτουργία των δομών και των διαδικασιών τού σήμερα τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της αυριανής κοινωνίας.

Μέσα στο κίνημα θεωρούμε ότι πρέπει να δράσουμε ώστε να συσπειρωθεί ένας ριζοσπαστικός ελευθεριακός ταξικός πόλος, που θα διαμορφώσει όρους συνολικής ανατροπής.

 

 1. Κοινωνική επανάσταση

Η κοινωνική επανάσταση πάντα, αλλά και ειδικότερα στις σημερινές οριακές συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης, αποτελούσε και αποτελεί τη μοναδική δυνατή απάντηση των καταπιεζόμενων απέναντι στη συντριβή τους. Η κοινωνική επανάσταση είναι υπόθεση της ίδιας της κοινωνίας και όχι μιας κλειστής ένωσης που θα την πραγματώσει στο όνομά της. Η ΑΠΟ δεν φιλοδοξεί να ανατρέψει από μόνη της την υπάρχουσα εξουσία, αλλά να απευθυνθεί με τέτοιους όρους στην κοινωνία, ως αναπόσπαστο κομμάτι της, ώστε η ίδια να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ορίζουμε την κοινωνική επανάσταση ως μια πλατιά και διαρκή διαδικασία που καταργεί το κράτος και τον καπιταλισμό και μετασχηματίζει το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων και δομών στη βάση της ελευθερίας και της ισότητας. Μέσα στο περιβάλλον που ζούμε, θα πρέπει να δουλεύουμε για την ανάπτυξη των αντιδομών που θα αντικαταστήσουν τον κόσμο της εξουσίας. Δομών οριζόντιων, συλλογικών και αντιεραρχικών, που θα προωθούν την κοινωνική χειραφέτηση, τις σχέσεις αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, τη συλλογική ζωή, και διαρκώς θα δυναμώνουν και θα εξελίσσονται. Και μέσα από αυτές τις δομές, ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο, τα ίδια τα υποκείμενα του αγώνα –πολιτικά, ταξικά, κοινωνικά– θα διαμορφώνουν και τους όρους για τη συνολική ανατροπή, για μια κοινωνία ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης, για τον κομμουνισμό και την αναρχία.

Τακτικοί στόχοι

 

 1. Ενίσχυση και αναβάθμιση των κινηματικών διαδικασιών, των ταξικών, κοινωνικών και πολιτικών συλλογικοτήτων

Η ΑΠΟ προωθεί την ενίσχυση και την αναβάθμιση των κινηματικών διαδικασιών, των ταξικών, κοινωνικών και πολιτικών δομών. Τα άτομα των συλλογικοτήτων που συμμετέχουν στην ΑΠΟ ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στα κοινωνικά και ταξικά εγχειρήματα ή να συμβάλλουν στη δημιουργία νέων αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων, με πλήρη σεβασμό στην αυτονομία των δομών αυτών. Επιδιώκουμε την ενημέρωση και τη μεταφορά της κινηματικής εμπειρίας από τα κοινωνικά και ταξικά εγχειρήματα στην ΑΠΟ, με σκοπό την επεξεργασία πολιτικών συμπερασμάτων. Με βάση αυτή την επεξεργασία, θεωρούμε ζητούμενο τη διάδοση των συμπερασμάτων και των θέσεών μας μέσα στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, με σεβασμό στις προτεραιότητες και τις ανάγκες των κοινωνικών και ταξικών εγχειρημάτων. Η αλληλεπίδραση αυτή θα συμβάλει στην ορθή εκτίμηση της κινηματικής πραγματικότητας μέσα στην οποία ζούμε και δρούμε, γειώνοντας τα προτάγματά μας στο σήμερα και καθιστώντας εφικτή τόσο την αντεπίθεση στον κοινό μας εχθρό, που δεν είναι άλλος από το κράτος και το κεφάλαιο, όσο και την καλλιέργεια ενός συλλογικού οράματος για μια νέα κοινωνία.

 

 1. Διακριτή παρουσία και ξεκάθαρη θέση στους αγώνες

Η διακριτή παρουσία και συμμετοχή μας στους κοινωνικούς-ταξικούς αγώνες, με αλληλεγγύη και στήριξη, χωρίς αυτοαναφορικότητα, στοχεύει στη σύνδεσή τους, τη ριζοσπαστικοποίησή τους και τη διάχυση του προτάγματος της κοινωνικής επανάστασης. Με την παρέμβασή μας προωθούμε την αυτοοργάνωση των κοινωνικών και ταξικών αγώνων και τον ακηδεμόνευτο χαρακτήρα τους. Αποτελούμε κομμάτι τους και αλληλεπιδρούμε με αυτούς. Καταδεικνύουμε τα όρια των μερικών και διεκδικητικών αγώνων, στεκόμενοι κριτικά, επιδιώκοντας τη νικηφόρο έκβασή τους, χωρίς να παραγνωρίζουμε την αυταξία τους.

 

 1. Ανάλυση-επεξεργασία θεωρητικών ζητημάτων

Η θεωρία και η πράξη είναι αδιαχώριστες και αλληλοτροφοδοτούμενες. Η σύνδεσή τους είναι για εμάς δεδομένη. Στοχεύουμε στη σύζευξη του θεωρητικού πλούτου, που ήδη υπάρχει και συνεχώς διευρύνεται, με την καθημερινή εμπειρία της κινηματικής δράσης. Η ζύμωση στο εσωτερικό της ΑΠΟ είναι απαραίτητη ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή σύγκλιση σε θεωρητικά ζητήματα. Η ΑΠΟ έχει ως στόχο να αντλεί γνώση και εμπειρία από τους αγώνες των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων και να εξάγει συμπεράσματα από τα σημεία επιτυχίας και αποτυχίας τους. Να κρατά ζωντανό το λόγο για μια ελεύθερη κοινωνία, επικαιροποιώντας και εξελίσσοντάς τον διαρκώς.

Ενδεικτικά εργαλεία:

α) έντυπο – site – διαδικτυακό φόρουμ

β) τακτική διαδικασία διαλόγου

γ) ομάδες αυτομόρφωσης

δ) θεματικές ομάδες

ε) σταθερές δομές συστηματικής μελέτης/έρευνας

 

 1. Ανταλλαγή εμπειριών-πληροφόρησης

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την ανταλλαγή εμπειριών και συμπερασμάτων των επιμέρους ομάδων της ΑΠΟ, με βάση τους αγώνες που ξεσπούν και τον τρόπο συμμετοχής των ομάδων σε αυτούς. Υπάρχει αναγκαιότητα ενημέρωσης και άμεσης επικοινωνίας των ομάδων της ΑΠΟ για ζητήματα αγώνα.

 

 1. Αντιπληροφόρηση

Θεωρούμε αναγκαία την ύπαρξη εργαλείων προπαγάνδισης-αντιπληροφόρησης, τόσο έντυπων όσο και ηλεκτρονικών/ψηφιακών, και κρίνουμε ευκταία την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των ομάδων της ΑΠΟ στους αντίστοιχους τομείς.

 

 1. Συντονισμός αλληλεγγύης των ομάδων που συμμετέχουν στην ΑΠΟ

Η αλληλέγγυα σχέση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ίδιου του αγώνα. Μέσα από τον συντονισμό αλληλεγγύης ενισχύεται η επικοινωνία μεταξύ των ομάδων και η σύνδεσή τους, και ενδυναμώνονται οι δράσεις τους, με όρους φυσικής παρουσίας, υλικής υποστήριξης κ.ά. Η υλική ενίσχυση και πολιτική στήριξη των μελών της ΑΠΟ, ανεξάρτητα από το αν διώκονται, είναι κάτι που πρέπει να είναι δεδομένο στο εσωτερικό της ΑΠΟ, εφόσον αναφερόμαστε σε ζητήματα που κινούνται στο πλαίσιο των καταστατικών αρχών και πολιτικών συμφωνιών της ΑΠΟ. Πέραν αυτών, τα συλλογικά όργανα επεξεργάζονται τα ζητήματα κατά περίπτωση.

 

 1. Σχέσεις με δομές σίτισης, στέγασης, ιατρικής περίθαλψης

Θεωρούμε πως η ΑΠΟ πρέπει να στηρίζει αυτοοργανωμένες δομές που ήδη υπάρχουν και να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων αντίστοιχων δομών από κοινωνικά και ταξικά εγχειρήματα. Μια βασική κατεύθυνση της ΑΠΟ είναι η συμμετοχή των μελών της σε τέτοιες δομές και η ενθάρρυνση της δημιουργίας τους όπου δεν υπάρχουν. Στόχος είναι όχι η πολιτική υπαγωγή αυτών στην ΑΠΟ, αλλά η κάλυψη κοινωνικών αναγκών των εκμεταλλευόμενων. Ως αναρχικοί προκρίνουμε την αδιαμεσολάβητη πράξη, την αυτοοργάνωση, ως μοναδικό ουσιαστικό τρόπο κάλυψης των διαρκών κοινωνικών αναγκών, ανεξάρτητα από την επιμέρους πολιτική συγκυρία. Ιδιαίτερα μέσα στις τωρινές συνθήκες οξυμμένης κρίσης του καπιταλισμού, που καθιστούν το «κράτος πρόνοιας» οριστικά νεκρό, νέες προοπτικές ανοίγονται για τη συγκρότηση δομών υπέρ των εκμεταλλευομένων, στη βάση της οργάνωσης από τα κάτω, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, και όχι μιας «φιλανθρωπικού» τύπου ανακούφισης όσων «περισσεύουν». Η ΑΠΟ, τόσο μέσω της συμμετοχής των μελών της όσο και μέσω των θέσεών της, προωθεί τη λογική της κοινής ρηξιακής κατεύθυνσης των αντιδομών αυτών με το υπάρχον και της δημιουργίας ενός δικτύου αντιδομών οι οποίες, μέσω οριζόντιων διαδικασιών, θα προτείνουν έναν νέο τρόπο οργάνωσης της κοινωνίας που να βασίζεται σε σχέσεις αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.

Στόχος μας είναι η ΑΠΟ να βρίσκεται σε διάδραση με τις υπόλοιπες υπαρκτές δομές του κινήματος.

Θέλουμε οργάνωση που να συνεισφέρει στο ευρύτερο κίνημα και όχι την οργάνωση-κίνημα.

 

 1. Οργάνωση της αυτοάμυνας του κινήματος

Κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση των δομών και της κουλτούρας της αυτοάμυνας σε στρατηγικό και τακτικό επίπεδο, μέσα από τη δημιουργία συλλογικών διαδικασιών. Η δόμηση της κοινωνικής αυτοάμυνας αποτελεί απαραίτητη συνθήκη/προϋπόθεση της κοινωνικής και ταξικής αντεπίθεσης.

Στόχος της οργανωμένης αυτοάμυνας είναι η αυτοπεριφρούρηση των διαδικασιών και των ανοιχτών κινήσεων της ΑΠΟ, και σε δεύτερο χρόνο η δυνατότητα συμβολής στην περιφρούρηση του κινήματος και των αγώνων που η ΑΠΟ υποστηρίζει και συμμετέχει. Απαραίτητα στηρίγματα κάθε αυτοοργανωμένου εγχειρήματος απέναντι στην κρατική υπεροπλία είναι το κινηματικό και το κοινωνικό βάθος, που κατακτιούνται μέσω της καθημερινής παρέμβασης και της συμμετοχής στους αγώνες. Οι δομές αυτοάμυνας είναι αμιγώς και αποκλειστικά όργανα της ΑΠΟ και η δράση τους καθορίζεται από τις συλλογικές της πολιτικές αποφάσεις. Η διασφάλιση της συνοχής μέσων και σκοπών είναι ευθύνη της ΑΠΟ και των μελών της. Η ΑΠΟ συνολικά χρησιμοποιεί κατά την πολιτική της βούληση αυτές τις δομές, οι οποίες και οφείλουν να πειθαρχούν στις αποφάσεις των συλλογικών της οργάνων.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Η περιφρούρηση πορειών, διαδικασιών και ανοιχτών κινήσεων. Η ικανότητα εκδήλωσης αντανακλαστικών και άμεσων απαντήσεων. Η δημιουργία ομάδων ιατρικής και νομικής υποστήριξης. Η δημιουργία δικτύου άμεσης επικοινωνίας. Η ανταλλαγή εμπειριών και η ανάπτυξη διαδικασιών για την επεξεργασία τους. Η διερεύνηση των τακτικών της κρατικής καταστολής και η συνδιαμόρφωση συλλογικών απαντήσεων. Η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τα πλήγματα που δεχόμαστε και να περάσουμε στην αντεπίθεση.

 

 1. Διασύνδεση με οργανώσεις και σχήματα στην Ευρώπη και παγκόσμια

Ως αναρχικοί, αντιλαμβανόμαστε τον διεθνιστικό χαρακτήρα και την παγκόσμια φύση του επαναστατικού μας προτάγματος και αγώνα. Όντας πεπεισμένοι πως τα εθνικά σύνορα που χωρίζουν τους ανθρώπους βάσει φυλής, χρώματος και γλώσσας αναπαράγουν τον κρατισμό, τις ιεραρχικές δομές και τις επιβεβλημένες κοινωνικές σχέσεις, καθώς και ότι αποτελούν μια συνθήκη που πρέπει στο σήμερα να αμφισβητηθεί και στο αύριο να καταργηθεί, επιδιώκουμε βάσει αρχών την ανάπτυξη σχέσεων και τη συνεργασία με πολιτικά, κοινωνικά και ταξικά σχήματα σε όλο τον πλανήτη. Επιπλέον θεωρούμε αναγκαία την ανάπτυξη σχέσεων και τη συνεργασία με αναρχικά εγχειρήματα παγκόσμια, όχι αποκλειστικά στη βάση της κοινής οργανωτικής μορφής, αλλά κυρίως με βάση τα κοινά περιεχόμενα, θέσεις, στοχεύσεις και επίδικα του αγώνα. Αυτή η οικοδόμηση πολιτικών δεσμών θα μπορούσε ακόμη να εκβάλει στη δημιουργία δομών διεθνούς υποστήριξης και αλληλεγγύης, στα πλαίσια μιας συγκροτημένης προσπάθειας οικοδόμησης μιας πολιτικής και οργανωτικής κοινότητας ανάμεσα στις αναρχικές δυνάμεις παγκόσμια. Ενδεικτικά, οι στόχοι της διασύνδεσης είναι: η ενδυνάμωση των δεσμών αλληλεγγύης, ο συντονισμός, η σύμπραξη, η ανταλλαγή εμπειριών/απόψεων/πληροφοριών (π.χ. μεταφράσεις, συμμετοχές σε συνέδρια κλπ.), ο εμπλουτισμός της θεώρησής μας, η παροχή υλικής βοήθειας εκατέρωθεν, η σταθερή συνεργασία πέρα από εθνικά σύνορα, οι παγκόσμιες δράσεις και οι διεθνείς κινήσεις αλληλεγγύης.

 

 1. Δημιουργία αναρχικού επαναστατικού προγράμματος

Θεωρούμε σημαντική τη δημιουργία ενός αναρχικού επαναστατικού προγράμματος της ΑΠΟ ως απαραίτητο εργαλείο για τις ανάγκες του αγώνα μας. Όσον αφορά το περιεχόμενό του, εκκινεί και εμπνέεται από τις βασικές αρχές, τις θέσεις και τη στόχευση της ΑΠΟ, η οποία το καταθέτει, και εμπεριέχει τη σκιαγράφηση μιας κοινωνίας χωρίς κράτος και καπιταλισμό, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, καθώς και μια συνολική και κοινωνικά γειωμένη πρόταση για το πώς μπορούμε να φτάσουμε στην κοινωνία αυτή. Η εκπόνησή του στοχεύει στη γεφύρωση του κενού ανάμεσα στο οραματικό/προταγματικό στοιχείο της θεωρίας που κοιτά στο μέλλον και τον κοινωνικό/ταξικό/πολιτικό αγώνα των αναρχικών στο εδώ και το τώρα. Παράλληλα επιχειρεί την εξειδίκευση των απόψεων και των προτάσεών μας για μια σειρά από επιμέρους κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Το πρόγραμμα αυτό κατατίθεται γραπτά και δημόσια και είναι διαμορφωμένο με τρόπο που λαμβάνει υπόψη πως η πρακτική του εφαρμογή δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε οργανωμένα κομμάτια της αναρχίας, αλλά αφορά αντιθεσμίσεις, κοινότητες αγώνα και αυτοοργανωμένες δομές που γεννιούνται εντός μιας σύνθετης και πολύπλοκης κοινωνικής πραγματικότητας, ώστε αυτές να λειτουργήσουν ως διαδικασίες προώθησης της υπόθεσης της κοινωνικής επανάστασης.

Το πρόγραμμα θέτει με σαφήνεια το ζήτημα της κοινωνικής επανάστασης ως της μόνης διεξόδου από το καθεστώς της εκμετάλλευσης και της υποταγής που συντηρούν το κράτος και τα αφεντικά. Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του, αυτά πρέπει να εμφορούνται από σαφήνεια, λειτουργικότητα και ρεαλιστικότητα, ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής και δυναμική τροφοδότηση και ανατροφοδότηση με τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες. Πρέπει δηλαδή να πατάει σε μια ρεαλιστική αντίληψη της σημερινής κατάστασης. Να είναι πειστικό και να εμπνέει. Να μας εμπλέκει άμεσα και δεσμευτικά στην ταξική πάλη.

Μιλώντας σήμερα για αναρχικό επαναστατικό πρόγραμμα, μιλάμε για μια συνολική πρόταση ζωής και δημιουργίας σε μια κοινωνία χωρίς κράτος και καπιταλισμό, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση. Μια πρόταση που απευθύνεται ανοιχτά στην κοινωνία και καλεί σε συμπόρευση στον αγώνα για την ανατροπή του κράτους και του κεφαλαίου, για μια επαναστατική διέξοδο και για να μοιραστούμε στο παρόν ένα κοινό όραμα για τη μελλοντική κοινωνία.