Ενημέρωση από το Ιδρυτικό Συνέδριο της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης

1
4789

HPIM0583

20151107_132143

20151107_142040

Το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοέμβρη πραγματοποιήθηκε, στην Αθήνα, το ιδρυτικό συνέδριο της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης. Ήταν το επιστέγασμα ενός προσυνεδριακού διαλόγου που διήρκεσε 2,5 χρόνια και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβρη του 2015 με την δημοσιοποίηση του σχεδίου καταστατικού και το πολιτικό κάλεσμα στο ιδρυτικό συνέδριο.

Στην πρώτη μέρα του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν δύο κύκλοι τοποθετήσεων.

Ο πρώτος περιελάμβανε τοποθετήσεις των συλλογικοτήτων σχετικές με παρατηρήσεις, προσθήκες και διορθώσεις γύρω από το σχέδιο καταστατικού της ΑΠΟ, προτάσεις για το όνομά της και γενικές τοποθετήσεις γύρω από την αναγκαιότητα δημιουργίας της αναρχικής πολιτικής οργάνωσης.

Στο δεύτερο κύκλο, οι συλλογικότητες τοποθετήθηκαν πάνω στην πολιτική συγκυρία και στις βασικές κατευθύνσεις κίνησης της ΑΠΟ μέχρι το επόμενο συνέδριο.

Στο τέλος της πρώτης μέρας, επικυρώθηκε το καταστατικό και το όνομα της οργάνωσης ως «Αναρχική Πολιτική Οργάνωση – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων».

Σε αυτή την πρώτη μέρα συμμετείχαν αρκετές συλλογικότητες ως παρατηρήτριες, κάποιες από τις οποίες τοποθετήθηκαν πάνω στις θεματικές των δύο κύκλων.

Τη δεύτερη μέρα, οι ομάδες που συμφώνησαν και επικύρωσαν το σχέδιο καταστατικού της ΑΠΟ, προχώρησαν στην συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη σύνταξη της πολιτικής διακήρυξης και στη συγκρότηση του διαρκούς συντονιστικού οργάνου και των επιμέρους οργάνων της ΑΠΟ.

Αναρχική Πολιτική Οργάνωση έχει ομοσπονδιακό χαρακτήρα, με τις συλλογικότητες να αποτελούν τα κύτταρά της, και να συλλειτουργούν σε οριζόντια δομή. Συγκροτείται πάνω σε συνεκτικές και επαρκείς πολιτικές συμφωνίες μεταξύ αναρχικών συλλογικοτήτων, οι οποίες συνδιαμορφώνουν την ενιαία κίνησή τους σε πανελλαδικό επίπεδο μέσα από συλλογικά όργανα στα οποία συνυπάρχουν ισότιμα.

Η ΑΠΟ επιδιώκει με τη δημιουργία της να συμβάλλει στη δημιουργία ενός συγκροτημένου, ριζοσπαστικού κινήματος. Ενός κινήματος που θα βάζει φραγμούς σε κάθε απόπειρα χειραγώγησης, καπήλευσης και διαμεσολάβησης των κοινωνικών και ταξικών αγώνων και σε προσπάθειες ενσωμάτωσης τους από τον ρεφορμισμό. Που θα θέτει με σαφήνεια το ζήτημα της κοινωνικής επανάστασης ως της μόνης ρεαλιστικής διεξόδου των από κάτω για την τελειωτική απαλλαγή τους από την κυριαρχία και θα συνδέει τους μερικούς αγώνες με το συνολικό επαναστατικό πρόταγμα της ανατροπής κράτους και κεφαλαίου.

Ζήτω Η Κοινωνική Επανάσταση, ο Ελευθεριακός Κομμουνισμός και η Αναρχία!

ΑΝΑΡΧΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων