Πάτρα: Πορεία Τετάρτη 6/12 για το πέρασμα από την αυθόρμητη εξέγερση στον οργανωμένο και συνεχή αγώνα

0
2392

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2017

για το πέρασμα από την αυθόρμητη εξέγερση στον οργανωμένο και συνεχή αγώνα για την κοινωνικής επανάσταση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12, 12:30 μ.μ., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος”-μέλος Α.Π.Ο.

επικοινωνία: blog: ipposd.wordpress.com | mail: d_ippos@hotmail.com