[Εκδήλωση] Η θέση των αναρχικών απέναντι στις πολεμικές συγκρούσεις | Ενημέρωση

0
780
Η θέση των αναρχικών απέναντι στις πολεμικές συγκρούσεις την εποχή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού | Εκδήλωση Μαύρο&Κόκκινο (29/03/2022)

Χθες Τρίτη 29 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Πολυτεχνείου ΑΠΘ η εκδήλωση με τίτλο «Η θέση των αναρχικών απέναντι στις πολεμικές συγκρούσεις την εποχή του σύγχρονου ολοκληρωτισμού» που διοργάνωσε η Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχισμό «Μαύρο&Κόκκινο», μέλος της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων (ΑΠΟ-ΟΣ).

Δεκάδες άτομα παρακολούθησαν τις πολιτικές ομιλίες της εκδήλωσης, οι οποίες περιλάμβαναν την ανάγνωση της ανακοίνωσης του Κουρδικού Αναρχικού Φόρουμ, την τοποθέτηση της συλλογικότητάς μας καθώς και την τοποθέτηση (μέσω τηλεδιάσκεψης) των συντρόφων της Ιταλικής Αναρχικής Ομοσπονδίας (FAI), με κεντρικό ζήτημα την θέση των αναρχικών απέναντι στους καπιταλιστικούς πολέμους που διεξάγουν τα κράτη.

Στον χώρο καθ’όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε πάγκος με πολιτικό υλικό (αφίσες, μεταφρασμένα κείμενα αναρχικών οργανώσεων, προκηρύξεις της συλλογικότητάς μας καθώς και της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης, το έντυπο Γη & Ελευθερία που εκδίδει η ΑΠΟ, βιβλία των ελευθεριακών εκδόσεων Ναυτίλος κ.α.), δίνοντας τη δυνατότητα στον κόσμο να έρθει σε επαφή με το λόγο, τη στάση και τη δράση των αναρχικών και του οργανωμένου αναρχικού κινήματος.

Την περίοδο που διανύουμε, η οποία χαρακτηρίζεται από όξυνση των διακρατικών ανταγωνισμών και των καπιταλιστικών αντιθέσεων, έχοντας ως απότοκο την διεξαγωγή πολεμικών συγκρούσεων με ολέθριες συνέπειες για τους πληβείους, αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανάπτυξη ενός αντιπολεμικού κινήματος που θα εναντιώνεται στις ίδιες τις αιτίες που γεννούν τους πολέμους και την εξαθλίωση, ενός αντιπολεμικού κινήματος δηλαδή που στέκεται ενάντια στα κράτη, τον καπιταλισμό, τον εθνικισμό & τον μιλιταρισμό. Η συμβολή των αναρχικών σε διεθνιστικό επίπεδο αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε αυτή την κατεύθυνση και ως συλλογικότητα που συμμετέχει μέσω της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης στην Διεθνή των Αναρχικών Ομοσπονδιών (IFA) προσβλέπουμε σε αυτή τη σύγκλιση μεταξύ των αναρχικών.

Σας καλούμε να συμμετέχετε και να συμπορευτείτε σε αυτόν τον κρίσιμο αγώνα ζωής και θανάτου για τα πληβειακά στρώματα, αρχής γενομένης από την αντιπολεμική διαδήλωση της Πέμπτης 31 Μαρτίου 18:00 στην Καμάρα, στην οποία καλεί ο τοπικός συντονισμός Θεσσαλονίκης της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης.


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ – ΑΜΕΣΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ & ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ


ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ – ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ


ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ, ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ, ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ & ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ


ΟΥΤΕ ΜΕ ΡΩΣΙΑ ΟΥΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΑΤΟ – ΖΗΤΩ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟ

 

Συλλογικότητα για τον Κοινωνικό Αναρχισμό «Μαύρο&Κόκκινο»,
μέλος της Αναρχικής Πολιτικής Οργάνωσης – Ομοσπονδία Συλλογικοτήτων

 

Report from yesterday’s open discussion held at the Polytechnic University of Thessaloniki, from our group.

Yesterday, Tuesday 29 March at the Polytechnic University of Thessaloniki was held an open discussion, entitled “The thesis of anarchists against the warfare in the era of modern totalitarianism” organized by the Collective for Social Anarchism “Black & Red”, member of the Anarchist Political Organization – Federation of Collectives.

Dozens of people attended the political speeches, which included the reading of the announcement of the Kurdish Anarchist Forum, the posotion of our collectivity as well as the position (via teleconference) of the companions of the Italian Anarchist Federation (FAI), with the central issue of the thesis of anarchists against the capitalist wars waged by states.

Throughout the event there was political material (posters, translated texts of anarchist organizations, declarations of our collective as well as the Anarchist Political Organization’s, the last issue of the magazine “Land & Freedom” which is published by APO, books of libertarian publications Nautilos etc.), enabling people to contact with the speech, attitude and action of anarchists and the organized anarchist movement.

In this period, which is characterized by the exacerbation of transnational antagonisms and capitalist contradictions, having as a result the waging of war conflicts with disastrous consequences for the oppressed, it is imperative to develop an anti-war movement that stands against the very causes that give rise to wars and impoverishment, an anti-war movement that stands against states, capitalism, nationalism and militarism. The contribution of anarchists at the internationalist level is an important factor in this direction and as a collective participating through the Anarchist Political Organization in the International of Anarchist Federations (IFA) we look forward to this convergence among anarchists.

We invite you to participate and join in this crucial struggle of life and death for the plebeian strata, starting with the anti-war demonstration of Thursday 31 March 18:00 in Kamara, in which the local coordination of Thessaloniki of the Anarchist Political Organization participates.

SOLIDARITY WITH THE PEOPLES OF UKRAINE – IMMEDIATE CESSATION OF THE RUSSIAN INVASION & WAR CONFLICTS

NO INVOLVEMENT IN THE WAR – TO BLOCK THE WAR MACHINE

AGAINST STATES, BORDERS, NATIONALISM & WARS

ORGANIZATION AND STRUGGLE FOR THE SOCIAL REVOLUTION

NEITHER WITH RUSSIA NOR WITH NATO – LONG LIVE THE WORLD PROLETARIAT!

Collective for Social Anarchism “Mavro & Kokkino” (“Black & Red”),
member of the Anarchist Political Organization – Federation of Collectives